מבניות היררכית נכונה - דוגמה על אתר saucedemo

עד כה אנו הגדרנו לכל דף לוגי במערכת שאנחנו בודקים class חדש בקוד שלנו, בו הגדרנו את האלמנטים והפעולות על הדף.

אך יש מקרים בהם יש לנו לדוגמה תפריט מסוים, אשר ניתן לגשת אליו מכל הדפים במערכת, היכן נכון לרשום את זיהוי האלמנטים ואת הפעולות כך שלא יהיה שימוש חוזר בקוד ?

במקרה הזה, אנו נפתח קלאס חדש אשר יירש מה BasePage ואילו כל הקלאסים האחרים יירשו ממנו.

Complete and Continue