מה לעשות אם האלמנט נעלם כאשר אני עושה inspect

כאשר יש לנו מצב שאנחנו לא יכולים להשתמש ב-inspect אנחנו נעצור את האתר במצב Debug.

נעשה זאת על ידי הפעולות הבאות:

  1. נגלוש לאתר
  2. פתח את ה DevTools- (F12 או כל דרך אחרת)
  3. נרשום את הפקודה הבאה ב console-
  4. setTimeout(() => { debugger; }, 10000)
  5. נעשה את הפעולות שאנחנו רוצים ונחכה שהאתר יכנס למצב Debug
  6. ואז נוכל למצוא את האלמנטים שלנו

Complete and Continue